muc-tieu-ngheTại sao đặt ra các mục tiêu quan trọng?

Tại sao đặt ra các mục tiêu quan trọng?

Điều này có liên quan cả trong bối cảnh kinh doanh cá nhân và trong một bối cảnh kinh doanh. Tôi khuyến khích bạn suy nghĩ về động cơ và ý tưởng tiến bộ.
20 important communication skills in business

20 important communication skills in business

20 important communication skills in business: If communication in daily life we ​​can use the witty saying, humor in business is not so. So what skills do we need to communicate effectively in business?
4 most basic characteristics of the effective sellers

4 most basic characteristics of the effective sellers

Through research on the best sellers in many areas, Michael Nile has summarized the four most basic characteristics of professional sellers below:


Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem871344