muc-tieu-nghe

Làm thế nào chúng tôi có thể phục vụ bạn?

Làm thế nào chúng tôi có thể phục vụ bạn?

Gần đây tôi đã có cơ hội phỏng vấn một vài chuyên gia về dịch vụ khách hàng. David Baker và Shankaran Nair từ Servion đã nói chuyện với tôi và cho tôi cái nhìn sâu sắc về cách họ nhìn thấy thế giới dịch vụ khách hàng trong những năm tới.
20 important communication skills in business

20 important communication skills in business

20 important communication skills in business: If communication in daily life we ​​can use the witty saying, humor in business is not so. So what skills do we need to communicate effectively in business?
4 most basic characteristics of the effective sellers

4 most basic characteristics of the effective sellers

Through research on the best sellers in many areas, Michael Nile has summarized the four most basic characteristics of professional sellers below:


Số lượt xem

Đang online17
Tổng xem889502