muc-tieu-nghe

6 mục tiêu nghề nghiệp có thể đạt được

6 mục tiêu nghề nghiệp có thể đạt được

6 mục tiêu nghề nghiệp có thể đạt được Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về mục tiêu nghề nghiệp có lợi để giúp bạn thành công với lĩnh vực bạn chọn.
20 important communication skills in business

20 important communication skills in business

20 important communication skills in business: If communication in daily life we ​​can use the witty saying, humor in business is not so. So what skills do we need to communicate effectively in business?
4 most basic characteristics of the effective sellers

4 most basic characteristics of the effective sellers

Through research on the best sellers in many areas, Michael Nile has summarized the four most basic characteristics of professional sellers below:


Số lượt xem

Đang online54
Tổng xem855855