muc-tieu-nghe

Các bước hành động để thực hiện chiến lược tìm hiểu công việc

Các bước hành động để thực hiện chiến lược tìm hiểu công việc

Nếu đội tuyển hoặc đội ngũ quản lý của bạn quyết định áp dụng một "Chiến lược Tựa dụng việc bắt buộc", đây là danh sách các bước hành động cần xem xét.
20 important communication skills in business

20 important communication skills in business

20 important communication skills in business: If communication in daily life we ​​can use the witty saying, humor in business is not so. So what skills do we need to communicate effectively in business?
4 most basic characteristics of the effective sellers

4 most basic characteristics of the effective sellers

Through research on the best sellers in many areas, Michael Nile has summarized the four most basic characteristics of professional sellers below:


Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem862057