Mục Tiêu Nghề Nghiệp


Tạp chí mẹ và bé
Rối loạn ăn uống đến trong tất cả các hình dạng và kích thước

Rối loạn ăn uống đến trong tất cả các hình dạng và kích thước

Nó có thể dễ dàng tưởng tượng tất cả mọi người với một rối loạn ăn uống trông rất gầy, nhưng đó không phải là luôn luôn như vậy.
Phỏng vấn: Đối phó với rối loạn ăn uống

Phỏng vấn: Đối phó với rối loạn ăn uống

kinh nghiệm của cô với chán ăn và công việc của cô giúp đỡ những người khác như một công nhân phát triển cho một dự án rối loạn ăn uống có trụ sở tại CAPS Independent Advocacy.
123

0982.686.028