Mục Tiêu Nghề Nghiệptruy Lượt Xem:1033

Lệ phí thuế môn bài là gì theo Thông tư 302/2016/TT-BTC Mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp, các cá nhân,hộ gia đình có mức thuế môn bài là bao nhiêu:

Thuế môn bài:

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm.

Bậc phí môn bài mới nhất năm 2020

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Mức lệ phí môn bài theo Thông tư 302/2016/TT-BTC

Mã Tiểu Mục Bậc Thuế Môn Bài Vốn điều lệ hoặc
vốn đầu tư
Mức Thuế Môn Bài
2862 1 > 10 Tỷ Đồng 03 Triệu đồng/ năm
2863 2 10 Tỷ đồng trở xuống 02 Triệu đồng/ năm
2864 3 Chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh
01 Triệu đồng/ năm

- Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã.

Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Quy định:

+ Khi kê khai thuế môn bài doanh nghiệp chỉ cần khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Tờ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối với tổ chức mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. (Kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh).

Mức đóng lệ phí môn bài được tính đối với hộ gia đình:

Mức đóng thuế môn bài Doanh thu bình quân
của cá nhân nhóm cá nhân, hộ gia đình
01 triệu đồng/ năm Trên 500 triệu đồng/ năm
300 nghìn đồng/ năm trên 100 triệu đồng - 300 triệu đồng/ năm
500 nghìn đồng/ năm Trên 300 triệu đồng/ năm - 500 triệu đồng/ năm

- Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

- Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Thời gian khai lệ phí môn bài

Khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài (Mẫu 01/MBAI nghị định 139/2016/NĐ-CP) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thường thì ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngày được cấp GPKD.

Trường hợp ngày cấp GPKD khác với ngày bắt đầu hoạt động thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động thường được khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn