Mục Tiêu Nghề Nghiệptruy Lượt Xem:691

Căn bậc hai của số bằng excel

Công thức chung 
 
= SQRT ( số )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
 
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Giải trình 
 
can-bac-hai-cua-so-bang-excel
Để lấy căn bậc hai của một số, bạn có thể sử dụng hàm SQRT. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:
 
= SQRT ( B5 )
 
Cách chức năng này hoạt động
 
Hàm SQRT hoàn toàn tự động và sẽ trả về căn bậc hai của bất kỳ số dương nào. Nếu vì lý do nào đó bạn cần lấy căn bậc hai của một số âm (tức là xử lý số âm như số dương), bạn có thể bọc số trong hàm ABS như sau:
 
= SQRT ( ABS ( A1 ))
 

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

 

Các phương pháp khác
 
Bạn có thể lấy căn bậc hai với hàm POWER bằng cách sử dụng 1/2 làm đối số công suất:
 
= ĐIỆN ( A1 , 1 / 2 )
 
Bạn có thể lấy căn bậc hai mà không có bất kỳ hàm nào, sử dụng dấu mũ (^) với 1/2 là số mũ:
 
= A1 ^ ( 1 / 2 )

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn