Mục Tiêu Nghề Nghiệptruy Lượt Xem:911

Hướng dẫn hạch toán chi phí khi mua hàng hóa mua về nhập kho, bao gồm những chi phí nào? kế toán cần hạch toán thế nào? bài viết dưới đây xin chia sẻ đến các bạn

Những chi phí bao gồm:

  • Chi phí bảo hiểm hàng mua;
  • Chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng mua;
  • Bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp;
  • Các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

 

hạch toán chi phí khi mua hàng hóa mua về nhập kho

Hướng dẫn hạch toán chi phí mua hàng hóa mua về nhập kho theo TT133, TT200.

Đối với trường hợp Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Khi Doanh nghiệp phát sinh chi phí khi mua hàng hóa, căn cứ vào hóa đơn chi phí mua hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 156 (mở chi tiết) (theo TT133): Chi phí mua hàng chưa có thuế GTGT trên hóa đơn.

Nợ TK 1562 (mở chi tiết) (theo TT200): Chi phí mua hàng chưa có thuế GTGT trên hóa đơn.

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng trên hóa đơn.

Có các TK 111, 112, 141, 331,… Tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Đối với trường hợp Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Khi Doanh nghiệp phát sinh chi phí khi mua hàng hóa, căn cứ vào hóa đơn chi phí mua hàng, kế toán ghi:

Nợ TK 156 (mở chi tiết) (theo TT133): Chi phí mua hàng đã có thuế GTGT trên hóa đơn.

Nợ TK 1562 (mở chi tiết) (theo TT200): Chi phí mua hàng đã có thuế GTGT trên hóa đơn.

Có các TK 111, 112, 141, 331,… Chi phí mua bao gồm cả thuế GTGT.


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn