Mục Tiêu Nghề Nghiệptruy Lượt Xem:516

Ví dụ về mục tiêu nhân viên tuyệt vời

Đặt mục tiêu là một thành phần quan trọng trong động lực của nhân viên. Thiết lập và đạt được mục tiêu giúp nhân viên mong đợi những thành tựu và phần thưởng mới, đẩy hiệu suất của họ lên tầm cao ngày càng tăng. Các mục tiêu tốt nhất bao gồm mỗi bốn thành phần quan trọng; mục tiêu của nhân viên tuyệt vời là cụ thể, thời gian ràng buộc, có thể đo lường và có thể đạt được một cách hợp lý. Việc xem xét một vài ví dụ về các mục tiêu của nhân viên tuyệt vời có thể giúp bạn thực hiện các mục tiêu cho bản thân hoặc nhân viên của bạn bao gồm tất cả bốn đặc điểm.

Mục tiêu năng suất

Năng suất có thể được định nghĩa là số lượng công việc sản xuất được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể. Năng suất có thể được đo bằng đơn vị sản xuất, khách hàng phục vụ hoặc các biện pháp đầu ra khác. Đặt ra mục tiêu năng suất cho từng nhân viên có tác dụng lâu dài của việc tăng năng suất tổng thể của công ty, cho phép một công ty hoàn thành nhiều công việc hơn trong cùng một khoảng thời gian và với cùng số lượng nhân viên.
 
Một ví dụ về mục tiêu năng suất tuyệt vời cho một công nhân lắp ráp, sử dụng bốn đặc tính của mục tiêu hiệu quả, có thể là “tăng số đơn vị sản xuất mỗi giờ lên 5% giữa mỗi lần đánh giá hiệu suất nửa năm”. mục tiêu năng suất tuyệt vời cho một nhân viên nhập dữ liệu có thể là "để tăng tốc độ gõ 5 từ mỗi phút mỗi tháng cho đến khi đạt 60 từ mỗi phút."

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Mục tiêu hiệu quả

Hiệu quả là một khái niệm tương tự về năng suất, nhưng nó tiếp cận đầu ra theo một cách khác. Hiệu quả có thể được định nghĩa là tốc độ, độ chính xác và chất lượng nhất quán mà nhân viên làm việc. Người lao động hiệu quả hơn mắc ít lỗi hơn và có thể tăng năng suất mà không làm giảm tiêu chuẩn chất lượng của họ.
 
Một ví dụ về mục tiêu hiệu quả tuyệt vời cho đại diện dịch vụ khách hàng có thể là “giữ số cuộc gọi dịch vụ kéo dài hơn năm phút đến dưới mười mỗi ngày” nhằm khuyến khích đại diện tương tác chiến lược hơn với khách hàng và dự đoán nhu cầu của họ.

Mục tiêu giáo dục

Thành tựu giáo dục có thể làm cho nhân viên có giá trị hơn đối với nhà tuyển dụng của họ, ngoài việc làm phong phú thêm cuộc sống của họ ở các khu vực khác. Đặt mục tiêu là một cách được chứng minh để đạt được các mốc quan trọng về giáo dục và các công ty có thể hưởng lợi từ việc đặt mục tiêu giáo dục với nhân viên của họ. Thành tựu giáo dục có giá trị bao gồm những thứ như bằng đại học, chương trình đào tạo do công ty tài trợ và chứng chỉ chuyên môn.
 
Một ví dụ về mục tiêu giáo dục tuyệt vời cho một người quản lý đầy tham vọng có thể là “hoàn thành tất cả bảy mô-đun đào tạo quản lý trước khi đánh giá hiệu suất năm tới.” Một ví dụ về mục tiêu giáo dục tuyệt vời cho ai đó ở đầu mức lương của họ có thể là “đăng ký chương trình học của Associate vào học kỳ mùa thu này, và để hoàn thành văn bằng của tôi trong vòng ba năm. ”

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Mục tiêu phát triển cá nhân

Hiệu suất của nhân viên dựa trên một loạt các yếu tố định tính ngoài các vấn đề định lượng dễ đo lường được. Các đặc điểm vô hình như kỹ năng lãnh đạo, hiệu quả giao tiếp, kỹ năng quản lý xung đột và đóng góp chiến lược trong các thiết lập nhóm có thể cũng quan trọng đối với sự thành công của nhân viên và khả năng cạnh tranh của nhà tuyển dụng.
 
Ví dụ về mục tiêu phi vật thể tuyệt vời để phát triển cá nhân bao gồm “giảm số lần đối đầu tiêu cực trong công việc giữa mỗi đánh giá hiệu suất cho đến khi không có cuộc đối đầu phát sinh” hoặc “lên tiếng và đóng góp trong tất cả các cuộc họp nhóm trong một dự án cụ thể”.

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn